Νέες μορφές θέρμανσης

Όσο οι απαιτήσεις μεγαλώνουν οι καταναλωτές στρέφονται στις κατασκευές νέας τεχνολογίας έτσι στοχεύουν σε μια καλύτερη ποιότητα Ζώη χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.