Εγκατάσταση Αέρος

Οι Βιομηχανικές εγκαταστάσεις αέρος είναι κατασκευές που υλοποιούνται για επαγγελματικούς χώρους με απόλυτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον τρόπο λειτουργίας τους. Πριν την εγκατάσταση του Βιομηχανικού έργου θα σας παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ποιότητα των Υλικών, την ακριβής τοποθέτηση της εγκατάστασης, τον χρόνο εκτέλεσης του έργου και τέλος το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου.